Voorwaarden

Super Talent Academy P.I.M

Het contract tussen Super Talent Academy P.I.M. en jeugdspeler treedt in werking als:
– Het aanmeld-formulier volledig is ingevuld
– De contributie betaald is

• De S.T.A. behoudt zich het recht voor, geplande cursussen uit te stellen of af te gelasten door bijvoorbeeld een naar oordeel van S.T.A. te gering aantal deelnemers of onbruikbaar trainingsveld.
• Het dragen van scheenbeschermers én voetbalschoenen is verplicht tijdens de cursussen.
• De speler is verplicht gedurende de cursussen in kleding van S.T.A. te trainen en dient 5 minuten voor aanvang van training omgekleed op het veld te staan.
• Bij schade door onzorgvuldig gedrag geldt geen aansprakelijkheid voor S.T.A.
• Indien door weersomstandigheden (bv. Onweer, storm) een training wordt afgelast wordt deze training na de laatste training op een ander moment ingehaald.
• S.T.A. verplicht zich de trainingen te laten begeleiden door professionele trainers of stagiairs in opleiding.
• Bij ziekte, blessure of afwezigheid moet de deelnemer zich minimaal 24 uur voor aanvang van de training afmelden.
• Teruggave van het cursusgeld is op geen enkele manier mogelijk. Mocht de speler voor een langere tijd geblesseerd raken, dan kan hij/zij de resterende trainingen inhalen tijdens de volgende cursus.
• S.T.A. stelt zich niet aansprakelijk voor blessures van de speler opgelopen bij trainingen. S.T.A. is ook niet aansprakelijk voor reeds ontstane blessure(s) en/of reeds aanwezige fysieke klachten van de jeugdspeler.
• S.T.A. stelt zich niet aansprakelijk voor materiële schaden of diefstal in welke vorm dan ook.
• Trainers, spelers en ouders zijn te gast op een accommodatie waar getraind wordt. Hier dient met respect mee omgegaan te worden evenals respect voor elkaar. Houdt men zich niet aan deze regel, dan wordt desbetreffende geschorst of verwijderd van S.T.A.
• S.T.A. behoud zich het recht om jeugdspelers om diverse redenen niet toe te laten op de Academie.